Oferta

Oferta z obszaru Ochrony Środowiska obejmuje:

 1. Wykonanie wniosków o pozwolenie, zezwolenie oraz operatów w zakresie:

  – wytwarzania odpadów
  – zbierania odpadów
  – odzysku odpadów
  – transportu odpadów
  – unieszkodliwianie odpadów
  – zgłoszenia instalacji
  – odprowadzania ścieków przemysłowych i deszczowych
  – na pobór wody z ujęć głębinowych

 2. Wyliczenie opłat środowiskowych za:

  – gospodarcze korzystanie ze środowiska
  – odpady
  – opłata produktowa
  – opakowania

 1. Prowadzenie bieżącej ewidencji z zakresu:

  – gospodarczego korzystania ze środowiska
  – gospodarowania odpadami
  – obrotu opakowaniami
  – opłaty produktowej
  – gospodarki wodno-ściekowej

 1. Sprawozdawczość:

  – gospodarcze korzystanie ze środowiska
  – odpady
  – opakowania
  – opłata produktowa
  – substancje chemiczne
  – azbest
  – Główny Urząd Statystyczny

 1. Inne:

  – przeglądy środowiskowe w firmie (audit wyjściowy)
  – bieżący nadzór nad prawidłowością realizacji obowiązków firmy wynikających z Prawa Ochrony Środowiska, Ustawy o Odpadach, Prawa Wodnego itp.
  – reprezentowanie firmy podczas kontroli Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz innych urzędów administracji państwowej
  – szkolenia dla pracowników

Oferta z zakresu BHP obejmuje:

 1. Doradztwo, konsulting oraz pełną bieżącą obsługę firmy w zakresie:

  – szkolenia wstępne i okresowe
  – ocena ryzyka zawodowego
  – prowadzenie postępowań powypadkowych
  – opracowanie i okresowa weryfikacja procedur i instrukcji
  – przygotowanie i prowadzenie dokumentacji

W przypadku zainteresowania naszą ofertą lub pytań, prosimy o kontakt.

Ta strona wykorzystuje pliki cookiesWięcej